Rašić d.o.o. RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA d.o.o. DARUVAR
telefon 

Kontakt informacije

RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o
Daruvar, Vinogradska 75

Tel: + 385 43 440 655
Fax: + 385 43 440 008
 
E-mail 1: josip.rasic@rasic.hr
E-mail 2: rasic.rac-rev@email.t-com.hr

Tvrtka: RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o.
Sjedište: VINOGRADSKA 75, 43500 DARUVAR
OIB: 12490253107
Matični broj:1736434

Sud kod kojeg je društvo upisano u trgovački registar i broj pod kojim je to učinjeno: TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU, MBS: 010052122, MB: 1736434.

Banka kod kojih se vode račun društva i broj računa: Privredna banka Zagreb d.d., 2340009-1110238783

Iznos temeljnog kapitala društva s naznakom je li u cijelosti uplaćen: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član uprave društva: JOSIP RAŠIĆ