Rašić d.o.o. RAŠIĆ RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA d.o.o. DARUVAR
kalkulator

Tvrtka

Osnivač i direktor tvrtke je gospodin Josip Rašić, dipl.oec., ovlašteni računovođa, ovlašteni revizor i stalni sudski vještak za financije i računovodstvo.

RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o., Vinogradska 75, Daruvar osnovana je 17. lipnja 2003. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010052122 i matičnim brojem: 1736434.

Tvrtka je registrirana za obavljanje računovodstvenih poslova, poslova revizije,  poreznog savjetovanja i obavljanja sudskih vještačenja.

Tvrtka ispunjava sve zakonom propisane uvjete za obavljanje poslova revizije, što potvrđuje dobiveno rješenje ministarstva financija Republike Hrvatske, pod Ur. broj: 513-05/04-2, kojim se utvrđuje ispunjenje uvjeta za obavljanje revizijskog posla i izdana je dozvola za rad, od dana izdanja tog rješenja.

Istovjetnim rješenjem Hrvatske revizorske komore tvrtki je izdana dozvola za obavljanje usluga revizije od 23. veljače 2007. godine koja je usklađena sa Zakonom o reviziji iz 2005. godine. RAŠIĆ računovodstvo i revizija d.o.o. Vinogradska 75, Daruvar, Hrvatska, članica je Hrvatske revizorske komore, i registrirana je pod brojem 100000690.

Revizijski posao tvrtka obavlja po osobi, Josip Rašić dipl. oec., ovlašteni revizor i osnivač revizijske tvrtke. Vlasnik tvrtke je osigurao status revizora stjecanjem certifikata ovlaštenog revizora, pod br. 842, od 08. prosinca 2001. godine. U registru Hrvatske revizorske komore Josip Rašić je registriran pod registarskim brojem 400010530.